№ з/п Дата

проведення

Хто проводить

особистий прийом

Час прийому

 громадян

1. 08.05.2018 В.о. начальника в/п  м. Середино-Буда
2. 15.05.2018 В.о. начальника з 10.00- до 12.00
3. 23.05.2018 Начальник з 14.00- до 16.00
4. 31.05.2018 Начальник з 10.00- до 12.00