• складання проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь сільськогосподарських підприємств, установ і організацій, селянських (фермерських) господарств;
• розробка проектів культуртехнічних робіт, рекультивації, протиерозійних гідротехнічних споруд, створення захисних лісових насаджень та інших проектів і програм, реалізація яких забезпечує охорону і раціональне використання земель;
• розробка нормативно-технічної документації з питань землевпорядних, ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень і розвідувань земельних угідь з метою отримання земельно-кадастрової інформації;
• розробка технічної документації зі складання державних актів на право приватної власності на землю, на право власності на землю та право постійного користування землею, договір на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі;
• складання проектів відведення земельних ділянок у власність або користування (у тому числі на умовах оренди), перенесення в натуру (на місцевість) меж вилучених (викуплених) і відведених земельних ділянок;
• проведення (оновлення матеріалів) ґрунтових обстежень земель з одночасним визначенням балів бонітету агровиробничих груп ґрунтів;
• складання технічної документації з якісної характеристики земель у межах та за межами населених пунктів;
• розробка проектів державної та регіональної програм використання та охорони земель;
• установлення на місцевості меж адміністративно-територіальних утворень;
• складання схем землеустрою, розроблення техніко-економічних обґрунтувань з використання та охорони земельних ресурсів адміністративно-територіальних одиниць;
• складання проектів землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань;
• складання земельно-кадастрової документації. Оновлення земельно-кадастрових планів зйомок минулих років;
• складання планів земельно-господарського устрою поселень;
• інвентаризація земель усіх категорій;
• проведення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення; населених пунктів; несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів;
• бонітування ґрунтів;
• економічна оцінка земель
• виконання топографо-геодезичних робіт всіх видів.