Конституцією України регламентовано, що право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

Проте, з 2002 року було встановлено мораторій на продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Зважаючи на існуючу гостру соціальну, економічну та правову необхідність відкриття скасування заборони на відчуження землі сільськогосподарського призначення, а також наявність достатніх базових технічних передумов для функціонування в Україні цивілізованого обігу земель, прийняття відповідного Закону є актуальним та доцільним.

Так, Кабінетом Міністрів України 25.09.2019 за № 2178 зареєстровано у Верховній Раді України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення”, розроблений з метою формування законодавчого поля для запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення, забезпечення конституційних прав громадян України на вільне розпорядження своєю власністю, створення прозорих умов для набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення громадянами та юридичними особами України.

Врегулювання зазначеного питання сприятиме розвитку аграрної галузі України, підвищення вартості сільськогосподарських угідь, залучення інвестицій в сільське господарство України. Дозволить подолати негативні явища, які виникли у зв’язку з існуванням заборони на відчуження земель сільськогосподарського призначення, зокрема, корупція, деградація ґрунтів, знецінення земель, тощо.

Крім того, народними депутатами України зареєстровано ще 4 альтернативні законопроекти:

2178-1 від 27.09.2019 – проект Закону “Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення за результатами Всеукраїнського референдуму” (поданий Наталією Королевською та Юрієм Солод);

2178-2 від 30.09.2019 – проект Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно обігу земель сільськогосподарського призначення” (поданий Юлією Тимошенко, Сергієм Соболєвим, Іваном Крулько);

2178-3 від 01.10.2019 – проект Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з приводу обігу земель сільськогосподарського призначення” (поданий Вадимом Івченко);

2178-4 від 02.10.2019 – проект Закону “Про обіг земель сільськогосподарського призначення” (поданий Оксаною Савчук).

Згідно з проектом Закону, землю зможуть купувати громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України. Іноземні громадяни та особи без громадянства в разі набуття через успадкування – з обов’язком відчуження ділянки протягом року.

Також встановлено мінімальну стартову ціну продажу земельних ділянок на торгах (на рівні, не нижчому від нормативної грошової оцінки) та обмеження на сукупну площу землі, яка може бути у власності (не більш ніж 15% сільськогосподарських земель області та 0,5% сільськогосподарських земель України). Крім того, забезпечено переважне право орендаря на купівлю землі, право громадян на викуп ділянок для ведення селянського (фермерського) господарства, що належать їм за правом постійного користування чи успадковуваного володіння.