Державний нагляд (контроль) – діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування (далі – органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб’єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища.

Відповідно до абзацу першого пункту 4 статті 8 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», органи державного нагляду (контролю) зобов’язані оприлюднювати на своїх офіційних веб-сайтах та вносити до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) визначені законом відомості про здійснені заходи державного нагляду (контролю).

Повідомляємо сайт інтегрованої автоматизованої системи, на якому здійснюється розміщення документів інспекційного характеру:

https://inspections.gov.ua/

Перелік державних інспекторів

Перелік питань для проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері використання та охорони земель

Завантажити перелік

Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2021 рік

Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2020 рік

Звіт про виконання річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) за 2019 рік

Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2019 рік

Відомості про перелік суб’єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю)

Нормативно-правові акти, дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері державного контролю за використанням та охороною земель

Звіт про виконання Держгеокадастром річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) за 2020 рік

Тут ви можете завантажити в xlsx звіт про виконання Держгеокадастром річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) за 2020 рік

Наказ Держгеокадастру від 26.11.2019 № 106 “Про затвердження Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань геодезії,
картографії та кадастру на 2020 рік