Інформація щодо закупівлі 23.07.2021

Інформація щодо закупівлі

Послуги з проведення державної інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності у Сумській області

Services for conduction of state inventory of agricultural lands of state property in Sume region
UA-2021-07-23-007540-b.

ДК 021:2015:79990000-0: Різні послуги, пов’язані з діловою сферою

DK 021:2015:79990000-0: Miscellaneous business-related services

 

 

Найменування замовника:
Головне управління Держгеокадастру у Сумській області
Категорія замовника:
Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Код згідно з ЄДРПОУ замовника:
39765885
Вид предмета закупівлі:
Послуги
Узагальнена назва предмета закупівлі:
Послуги з проведення державної інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності у Сумській області
Код за Єдиним закупівельним словником:
ДК 021:2015:79990000-0: Різні послуги, пов’язані з діловою сферою

 

Назва предмета закупівлі
Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)
Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Послуги з проведення державної інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності у Сумській області
ДК 021:2015:79990000-0: Різні послуги, пов’язані з діловою сферою
611,44 га
40000, Україна, Сумська область, Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 25
до 10 грудня 2021 року

 

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

 

Подія
Опис
Тип оплати
Період, (днів)
Тип днів
Розмір оплати, (%)
Надання послуг
Оплата вартості наданих Послуг здійснюється Замовником щомісячно шляхом перерахування належних до сплати сум коштів в національній валюті України у безготівковій формі на поточний рахунок Виконавця протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів після підписання Сторонами акту прийому-передачі наданих послуг з проведення інвентаризації земель державної власності (далі – Акт) за умови належного виконання Сторонами умов пунктів 5.9, 5.10 Договору.
Пiсляоплата
15
Банківські
100

 

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:
23 липня 2021 15:38
Кількість учасників процедури закупівлі:
Не менше двох учасників

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Процедура закупівлі – відкриті торги з публікацією англійською мовою.

  1. Підстава для здійснення заходу з проведення державної інвентаризації земель: Земельний кодекс України, закони України «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», наказ Головного управління Держгеокадастру у Сумській області від 13.07.2021 № 1-ІЗ, «Про проведення державної інвентаризації земель» та інші нормативно-правові акти у частині проведення інвентаризації земель.
  2. Вихідні дані, що подаються замовником через Головне управління Держгеокадастру у Сумській області:

матеріали з Державного фонду документації із землеустрою в електронному вигляді (текстові та графічні матеріали документації із землеустрою, яка наявна у Державному фонді документації із землеустрою відповідно до переліків оприлюднених на сайті  Держгеокадастру);

матеріали лісовпорядкування, проекти створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду, схеми формування екомережі, програми у сфері формування, збереження та використання екомережі (у разі їх наявності).

Усі вихідні дані надаються протягом десяти робочих днів з дня реєстрації звернення виконавця.

У зверненні виконавця, в частині отримання матеріалів з Державного фонду документації із землеустрою в електронному вигляді, обов’язково зазначаються обґрунтування необхідності таких матеріалів, код документації із землеустрою та її назва.

У випадку відсутності даних або їх частини, розробнику протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації звернення надається інформація про відсутність вихідних даних або їх частини.

Забороняється використання отриманих матеріалів після завершення заходу з проведення державної інвентаризації земель та передачу отриманих матеріалів третім особам.

  1. Вимоги до проведення державної інвентаризації земель: інвентаризація земель державної власності проводиться відповідно до вимог Земельного кодексу України, законів України «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 476, наказу Держгеокадастру від 20.05.2020 №160 «Про затвердження Рекомендаційно-технічного операційного посібника для управління проєктом «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» та інших нормативно-правових актів, у частині проведення інвентаризації земель.

Перед початком проведення державної інвентаризації земель (щонайменше за 2 тижні до початку), а також у процесі її проведення, обов’язково виконавцем робіт проводиться інформування місцевого населення шляхом розміщення оголошень, у пресі за місцезнаходженням земельних ділянок та на стендах (дошках оголошень) місцевих органів самоврядування за місцезнаходженням земельних ділянок, спілкування з населенням за місцезнаходженням земельних ділянок.

Виконавець також внутрішньо розпорядчим документом визначає працівників відповідальних за спілкуванням з землевласниками, землекористувачами, місцевим населенням, веде журнал записів звернень громадян щодо пропозицій до проведення інвентаризації земель, отримання роз’яснень.

Виконавець на сайті розміщує інформацію про процес проведення інвентаризації земель, списки сформованих земельних ділянок та інформацію про наявність захисних зон (у разі їх виявлення  в процесі інвентаризації).

Державній інвентаризації земель  на території Сумської області України підлягають лише несформовані земельні ділянки  державної власності та земельні ділянки державної власності, відомості про які відсутні у Державному земельному кадастрі загальною площею 611,44 га

Державній інвентаризації земель підлягають землі сільськогосподарського призначення державної власності.

Термін завершення державної інвентаризації земель – 10 грудня 2021 року.

За результатами здійснення заходу з проведення державної інвентаризації земель  земельні ділянки мають бути сформовані та відомості про них внесені до Державного земельного кадастру відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051.

Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель розробляються окремо на територію кожної адміністративно-територіальної одиниці або її частини.

  1. Оплата послуг здійснюється після реєстрації земельних ділянок в державному земельному кадастрі та затвердження технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель на території адміністративно-територіальної одиниці або її частини відповідно до календарного плану виконаних робіт.

Для оплати послуг замовнику надається звіт про виконані роботи з описовою частиною складений у довільній формі (обов’язково описуються результати виконання пункту 3 цього технічного завдання), акт приймання-передачі виконаних робіт разом із додатком по кожній області, які підписуються виконавцем робіт та погоджуються керівником відповідного Головного управління Держгеокадастру в області у формі згідно з додатком 1 до технічного завдання, а також надаються документи визначені у пункті 6 цього Технічного завдання .

У разі виявлення головним управлінням Держгеокадастру в області недоліків при здійсненні заходу з проведення державної інвентаризації земель  (наприклад: кількість зареєстрованих земельних ділянок не відповідає кількості поданих витягів із ДЗК в електронному вигляді в форматі PDF, площа земельної ділянки вказаної у додатку 2 не відповідає площі земельної ділянки вказаної у відповідному витягу із ДЗК в електронному вигляді в форматі PDF, відсутність інформації про інформування населення тощо), керівник відповідного Головного управління Держгеокадастру в області надає обґрунтовану відмову у затвердженні акту виконаних робіт та протягом трьох робочих днів письмово повідомляє розробника про виявлені недоліки та встановлює строк щодо їх усунення.

  1. Матеріали, які подаються за результатами здійснення заходу:

– погоджені та затверджені відповідно до вимог статті 186 Земельного кодексу України 1 примірник технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, розроблених на території адміністративно-територіальної одиниці або її частини, щодо якої проводитиметься захід з державної інвентаризації земель, та 1 примірник такої документації в електронному вигляді в форматі PDF, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису сертифікованого інженера-землевпорядника, відповідального за якість робіт із землеустрою.

– відомості з Державного земельного кадастру по кожній сформованій за результатами здійснення заходу з проведення державної інвентаризації земель  земельній ділянці, у формі витягу в електронному вигляді в форматі PDF (окремо по земельній ділянці на території адміністративно-територіальної одиниці або її частини, назва PDF файла повинна відповідати кадастровому номеру відповідної земельної ділянки ).

  1. Перелік матеріалів, що видаються замовникові заходу з проведення державної інвентаризації земель і за результатами його проведення на фізичних носіях (електронний вигляд):

примірник технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель в  електронному вигляді (форматі PDF), засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису сертифікованого інженера-землевпорядника, відповідального за якість робіт із землеустрою, передається замовникові в особі відповідного Головного управління Держгеокадастру в області, для зберігання у Державному фонді документації із землеустрою відповідно до Положення про Державний фонд документації із землеустрою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 № 1553;

відомості з Державного земельного кадастру по кожній сформованій за результатами здійснення заходу з інвентаризації земель державної власності земельній ділянці, у формі витягу в електронному вигляді в форматі PDF (окремо по земельній ділянці на території адміністративно-територіальної одиниці або її частини; назва PDF файла повинна відповідати кадастровому номеру відповідної земельної ділянки).

Один примірник технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель зберігається у розробника.

Вимоги до зображення електронного вигляду:

формат зображення – кольоровий;

роздільна здатність – 300 точок на дюйм;

глибина кольору – не менше ніж 4 біти;

формат готового файла – PDF (з текстовим змістом, нескановане зображення);

розмір файла – не більше ніж 50 мегабайт.

Інформація щодо закупівлі

Послуги з розподілу електричної енергії та супутніх послуг(послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії)

UA-2021-06-24-010550-c. ДК 021:2015:65310000-9: Розподіл електричної енергії

 

Найменування замовника:
Головне управління Держгеокадастру у Сумській області
Категорія замовника:
Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Код згідно з ЄДРПОУ
39765885
Вид предмета закупівлі:
Послуги
Узагальнена назва предмета закупівлі:
Послуги з розподілу електричної енергії та супутніх послуг(послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії)
Код за Єдиним закупівельним словником:
ДК 021:2015:65310000-9: Розподіл електричної енергії

 

Назва предмета закупівлі
Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)
Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Послуги з розподілу електричної енергії та супутніх послуг(послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії)
ДК 021:2015: 65310000-9 — Розподіл електричної енергії
41088 кіловат-година
 Україна, , Відповідно до документації
від 01 липня 2021
до 31 грудня 2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія
Опис
Тип оплати
Період, (днів)
Тип днів
Розмір оплати, (%)
Надання послуг
Пiсляоплата
5
Календарні
100

 

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури        24 червня 2021 17:11

закупівлі:

Кількість учасників процедури закупівлі:                                      1

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи)
Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)
Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону
Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України «Про публічні закупівлі», та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СУМИОБЛЕНЕРГО”
60 400,00 UAH з ПДВ
60 400,00 UAH з ПДВ
Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації

 

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:
24 червня 2021 17:11
Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (у разі якщо в результаті проведення торгів не було укладено договір про закупівлю):
Відсутні
Найменування учасника (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи), з яким укладено договір про закупівлю:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СУМИОБЛЕНЕРГО”
Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
40035, Україна, Сумська обл., місто Суми, Зарічний район ВУЛИЦЯ ІВАНА СІРКА будинок 7
Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):
Відсутня
Сума, визначена в договорі про закупівлю:
60 400,00 UAH (в тому числі ПДВ 10 066,67 UAH)
Дата оприлюднення оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами):
Відсутня

 

Обгрунтування застосування переговорної процедури

 

Пункт закону

Відсутність конкуренції з технічних причин

 

Обґрунтування

Умови щодо застосування закупівлі послуг з розподілу електричної енергії та супутніх послуг (послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії) переговорної процедури закупівлі, відповідно до п.2 ч.2 ст.40 Закону, а саме відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним надавачем послуг, за відсутності при цьому альтернативи. Відповідно до Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, від 16.11.2018 № 1445 «Про видачу ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» ліцензії з розподілу електричної енергії та анулювання ліцензій з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами і постачання електричної енергії за регульованим тарифом» АТ «Сумиобленерго» видано ліцензію на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії за регульованим тарифом у межах місць провадження господарської діяльності, а саме на території Сумської області в межах розташування системи розподілу електричної енергії з 01.01.2019 року. Відповідно до ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 №1470) територія провадження діяльності оператора системи розподілу визначається за місцем розташування об’єктів електроенергетики, призначених для розподілу електричної енергії, що перебувають у власності ліцензіата, та до яких приєднані електричні мережі споживачів, які живляться від мереж ліцензіата. Законом України від 20.04.2000р. №1682-ІІІ «Про природні монополії» регулюється діяльність суб’єктів природних монополій, в тому числі щодо постачання електричної енергії. Відповідно до вищезгаданого Закону та згідно з Порядком складання та введення зведеного переліку суб’єктів природних монополій, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 р. №874р. Зведений перелік суб’єктів природних монополій складаються та ведеться Антимонопольним комітетом України відповідно до його повноважень та розміщується на офіційному веб-сайті АМКУ. До зведеного переліку включаються суб’єкти господарювання (юридичні особи), які виробляють (реалізують) товари на ринках, що перебувають у стані природної монополії та включені до реєстрів суб’єктів природних монополій у відповідних сферах органами, що здійснюють державне регулювання у сфері природних монополій. Відповідно до пункту 7 Порядку передбачається, що зведений перелік суб’єктів природних монополій розміщується щомісяця до 20 числа на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (http//www.amc.gov.ua). Згідно даних з офіційного веб-сайту Антимонопольного комітету України АТ «Сумиобленерго» є суб’єктом природної монополії на території Сумської області (№ 110 Зведеного переліку суб’єктів природних монополій). Враховуючи вищевикладене, інша альтернатива, з технічних причин та враховуючи вимоги чинного законодавства, відсутня. Тому договір про закупівлю послуг з розподілу електричної енергії та супутніх послуг (послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії) може бути укладений лише з одним надавачем послуг, а саме з АТ «Сумиобленерго».

Інформація щодо закупівлі 24.06.2021

Інформація щодо закупівлі 13.01.2021

Положення про комітет з конкурсних торгів Головного управління Держгеокадастру у Сумській області

Положення про тендерний комітет