Державна експертиза землевпорядної документації – це діяльність, метою якої є дослідження, перевірка, аналіз та оцінка об’єктів експертизи на предмет їх відповідності вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам, а також підготовка обґрунтованих висновків для прийняття рішень щодо об’єктів експертизи.

Витяг із Закону України “Про землеустрій”
Зміни до Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт
Порядок проведення державної експертизи документації

Закон України “Про державну експертизу землевпорядної документації”