Про внесення змін до додатка 1 до Антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2023–2025 роки, затвердженої наказом Держгеокадастру від 20.04.2023 № 138

Антикорупційна програма Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2023-2025 роки

Звіт про стан виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру на 2023–2025 роки (за період з 01.01.2023 по 30.06.2023)

Реєстр ризиків у діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики за період з 01.01.2023 по 30.06.2023)

Антикорупційна програма Держгеокадастру на 2021-2022 роки в новій редакції

Антикорупційна програма Держгеокадастру на 2021-2022 роки

Шановні громадяни!

Якщо Вам відомі факти корупційних дій працівників Головного управління Держгеокадастру у Сумській області та  структурних підрозділів Головного управління, юрисдикція яких поширюється на територію Сумської області , просимо повідомити про зазначені факти : на електронну адресу: stopkor.sumy@land.gov.ua

телефон   (0542) 700 918

(Гречка Ольга Володимирівна– в.о. головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції)

Для повідомлень про корупцію

факти про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», зокрема:

 • порушення обмежень щодо отримання подарунка, передбачені статтею 23 Закону;
 • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
 • порушення встановлених Законом обмежень щодо одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
 • порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачені статтею 27 Закону;
 • порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені статтею 25 Закону;
 • недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;
 • порушення вимог фінансового контролю, передбаченого статтями 45-46, 48-52 Закону;
 • порушення, пов’язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції;

порушення вимог проведення спеціальної перевірки, передбаченої статтею 56 Закону.

Реєстр ризиків у діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики за період з 01.01.2023 до 31.12.2023)

Звіт про стан виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру на 2023–2025 роки (за період з 01.01.2023 до 31.12.2023)

Посібник Розбудова доброчесних організацій

Методичні рекомендації від 12.01.2024 №2

ПОСІБНИК ЩОДО ДЕКЛАРУВАННЯ СТАНОМ НА 10.01.2024

Оновлені роз’яснення НАЗК щодо декларування

ПАМ’ЯТКА щодо застосування антикорупційного законодавства

Відновлення декларування

НАЗК розробило Порядок вилучення з відкритого доступу декларації  особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Оновлений Практичний посібник по роботі з викривачами для уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції

Корупційні ризики в публічних закупівлях під час воєнного стану: рекомендації НАЗК

Способи подання повідомлень про корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення. Права викривачів, їх захист

Звіт про стан виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру на 2023–2025 роки (за період з 01.01.2023 по 30.06.2023)

Реєстр ризиків у діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики за період з 01.01.2023 по 30.06.2023)

Анонімне опитування (анкетування) зовнішніх заінтересованих сторін Держгеокадастру

Національне агентство з питань запобігання корупції запустило новий онлайн- курс для тих працівників, хто небайдужий до проявів корупції та готовий їм протидіяти: “На захисті прав викривачів”

Інформація щодо виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою Держгеокадастру на 2021–2022 роки за період з 01.01.2022 до 31.12.2022

Матеріали навчання на тему «Відповідальність за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»

Методичні рекомендації Національного агентства з питань запобігання корупції щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції

Звіт про стан виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру на 2021–2022 роки (за період з 01.01.2022 по 30.06.2022)

Нові роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 01.06.2022 № 8 «Щодо гарантій захисту трудових прав викривача»

Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.06.2022 № 9 «Щодо внесення спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції подань про проведення службового розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення»

Буклет-порадник суб’єктам декларування Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, щодо застосування окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”

Матеріали навчального заходу з антикорупційної тематики “Відповідальніcть за порушення вимог фінансового контролю”

Наказ № 80 від 22.09.2021 Про затвердження Методичних рекомендацій

Наказ №79 від 22.09.2021 Про затвердження Методичних рекомендацій

Наказ № 70 від 05.08.2021 Про затвердження МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ

Методичні рекомендації щодо організації роботи із повідомленнями про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень внесеними викривачами в Головному управлінні Держгеокадастру у Сумській області

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ-2

ЯК НАЗК ТА ІНШІ ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ ПРАЦЮЮТЬ З ПОВІДОМЛЕННЯМИ ВИКРИВАЧІВ

Які існують обмеження щодо отримання подарунків посадовцями

Чим відрізняється викривач і заявник

Попередження корупційних діянь посадовими особами

Роз’ясненя щодо граничної суми для виконання вимог Закону України “Про запобігання корупції”

Звіт по Антикорупційній програмі за 2019-2020р.р.- за І півріччя 2020 року

Наказ Держгеокадастру від 17 травня 2019 року № 134 «Про внесення змін до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру та затвердження змін до Антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2019–2020 роки» 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ

Держгеокадастр

Н А К А З

17  травня  2019 року Київ № 134

Про внесення змін до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру та затвердження змін до Антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2019–2020 роки 

На підставі рішення Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру від 15.05.2019 (протокол № 7), керуючись Положенням про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15,

НАКАЗУЮ:

 1. Внести зміни до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, затвердженого пунктом 1 наказу Держгеокадастру від 27.03.2019 № 94, виклавши Додаток 1 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру «Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру» та Додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру «Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення» у новій редакції, що додається.
 2. Затвердити зміни до Антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2019–2020 роки, затвердженої пунктом 1 наказу Держгеокадастру від 22.04.2019 № 120, виклавши Додаток 1 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру «Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру» та Додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру «Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення» у новій редакції.
 3. Управлінню запобігання та виявлення корупції поінформувати Національне агентство з питань запобігання корупції про внесення змін до Антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2019–2020 роки.
 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Голови                                                                            О. КОЛОТІЛІН

 

Додаток 1
до Звіту за результатами оцінки корупційних
ризиків у діяльності Держгеокадастру

 

Опис
ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру

 

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки корупційних
ризиків у діяльності Держгеокадастру

 

Таблиця
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
Держгеокадастр
Н А К А З

22 квітня 2019 року Київ № 120

Про затвердження Антикорупційної
програми Державної служби України
з питань геодезії, картографії та кадастру
на 2019–2020 роки 

Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», керуючись Положенням про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Антикорупційну програму Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2019–2020 роки (далі – Антикорупційна програма Держгеокадастру), що додається.
 1. Керівникам територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру:

забезпечити в межах повноважень реалізацію заходів, передбачених Антикорупційною програмою Держгеокадастру;

щорічно до 3 січня, 3 квітня, 3 липня і 3 жовтня подавати до Управління запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру інформацію про хід виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру.

 1. Управлінню запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру забезпечити узагальнення інформації про хід виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру, поданої Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру та територіальними органами Держгеокадастру, підприємствами, що належать до сфери управління Держгеокадастру.
 1. Управлінню запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру забезпечити інформування щороку до 15 січня, 15 квітня, 15 липня, 15 жовтня Національного агентства з питань запобігання корупції щодо виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру.
 1. Надіслати Антикорупційну програму Держгеокадастру на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції.
 1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Департамент адміністративно–господарського забезпечення.

 

В. о. Голови                                                                                       О. КОЛОТІЛІН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держгеокадастру
22.04.2019 року № 120

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ,
КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
НА 2019 – 2020 РОКИ 

(передбачені цією Антикорупційною програмою правила, процедури і заходи щодо запобігання та виявлення корупції є обов’язковими до виконання усіма працівниками апарату Держгеокадастру та його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру) 

І. Засади відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, заходи з її реалізації та заходи з виконання антикорупційної стратегії і державної антикорупційної програми

Антикорупційна програма Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2019 – 2020 роки (далі – Антикорупційна програма Держгеокадастру) розроблена на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), з дотриманням вимог Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 грудня 2017 року за № 87/31539, та з урахуванням Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі – Держгеокадастр) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства і який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.

Метою Антикорупційної програми Держгеокадастру є забезпечення дотримання вимог антикорупційного законодавства; визначення корупційних ризиків та зменшення їхнього впливу на діяльність Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру; створення ефективних механізмів запобігання корупції, конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечення контролю за дотриманням правил щодо доброчесності особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Вирішити проблему корупції можливо лише в результаті послідовної, системної роботи з розробки та впровадження правових, організаційних та інших механізмів запобігання і протидії корупції.

Заходами з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в Держгеокадастрі є:

удосконалення нормативно-правового регулювання у сфері земельних відносин;

визначення та усунення причин і умов, що спричиняють виникненню корупції;

формування у працівників Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, правової свідомості, добросовісної поведінки, нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно небезпечного явища;

забезпечення прозорості діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

забезпечення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, своєчасного їх розгляду та відповідного реагування.

Виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру дасть змогу:

зменшити вплив корупції на діяльність Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

створити ефективні механізми запобігання корупції, забезпечити контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства працівниками Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

підвищити рівень довіри до Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

Постійними заходами з реалізації Держгеокадастром засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в апараті Держгеокадастру, його територіальних органах та підприємствах, що  належать до сфери управління Держгеокадастру, є:

з/п
Заходи
Терміни
Відповідальні особи/підрозділи
1.
Контроль за дотриманням антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу працівниками апарату Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
постійно
Перший заступник Голови, заступник Голови, керівники структурних підрозділів Держгеокадастру, начальники, їх заступники та керівники структурних підрозділів територіальних органів, керівники підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
2.
Контроль за наявністю і належною організацією роботи  уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції в усіх територіальних органах Держгеокадастру, визначених осіб з питань запобігання та протидії корупції на підприємствах, що належать до сфери його управління, а також обов’язкового погодження кандидатур керівників таких уповноважених підрозділів з Управлінням запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру
постійно
Управління запобігання та виявлення корупції
3.
Оцінка корупційних ризиків в діяльності Держгеокадастру
щоквартально
Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру
4.
Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Держгеокадастру, його територіальних органах, керівників підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», а також проведення заходів, передбачених Законом України «Про очищення влади»
постійно
Управління запобігання та виявлення корупції, Департамент кадрової політики та персоналу,уповноважені підрозділи територіальних органів Держгеокадастру
5.
Попередження осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Держгеокадастру, його територіальних органах,  підприємствах, що належать до сфери управління Держгеокадастру, про вимоги, спеціальні обмеження та заборони, встановлені законами України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу»
постійно
Департамент кадрової політики та персоналу,уповноважені підрозділи  територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
6.
Організація на постійній основі заходів з підвищення кваліфікації працівників апарату Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, з питань запобігання і виявлення корупції
постійно
Департамент кадрової політики та персоналу,керівники територіальних органів Держгеокадастру,керівники підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
7.
Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції»
постійно
Управління запобігання та виявлення корупції,уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
8.
Проведення організаційних заходів по підготовці до чергового етапу декларування
грудень 2019 року, січень –березень 2020 року
Управління запобігання та виявлення корупції,уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
9.
Проведення перевірки факту подання/неподання суб’єктами декларування Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, декларацій відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції»
постійно
Управління запобігання та виявлення корупції,уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
10.
Інформування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
Невідкладно після виявлення
Управління запобігання та виявлення корупції,керівники територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
11.
Здійснення заходів з підвищення рівня інформованості працівників щодо обмежень, вимог та заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», змін в антикорупційному законодавстві, роз’яснень і методичних рекомендацій Національного агентства з питань запобігання корупції
постійно
Управління запобігання та виявлення корупції,уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
12.
Інформування Держгеокадастру про факти правопорушень в територіальних органах Держгеокадастру та підприємствах, що належать до сфери управління Держгеокадастру відповідно до вимог наказу Держгеокадастру від 09.01.2018 № 4 «Про інформування щодо фактів правопорушень»
Не пізніше ніж протягом трьох годин робочого часу з моменту отримання повідомлення (інформації), затримання особи, тощо
Керівники територіальних органів Держгеокадастру,керівники підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
13.
Ведення обліку працівників Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та/або правопорушень, пов’язаних з корупцією
постійно
Управління запобігання та виявлення корупції,уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
14.
Проведення службових розслідувань щодо осіб, визнанних винними у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб та вжиття заходів щодо притягнення їх до дисциплінарної відповідальності відповідно до вимог законів України «Про запобігання корупції», «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950
постійно
Управління запобігання та виявлення корупції,уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
15.
Забезпечення умов для повідомлень працівниками Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери  управління Держгеокадастру, про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку, забезпечення конфіденційності інформації про цих осіб, а також неупередженого та своєчасного їх розгляду
постійно
Управління запобігання та виявлення корупції,Департамент адміністративно-господарського забезпечення,Управління забезпечення діяльності служби,

Відділ звернень громадян та доступу до публічної інформації,

Керівники та уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

16.
Залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики Держгеокадастру щодо запобігання та протидії корупції відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»
постійно
Юридичний департамент, Управління забезпечення діяльності служби
17.
Забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при висвітленні діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, з питань запобігання та виявлення корупції шляхом розміщення організаційно-розпорядчих документів, а також звітної та статистичної інформації на сайті Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
Не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття (затвердження)
Управління забезпечення діяльності служби,Відділ звернень громадян та доступу до публічної інформації,Керівники територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють.
Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси 

Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру (далі – Комісія), утвореною наказом Держгеокадастру від 14.02.2017 № 66 «Про організацію підготовки антикорупційної програми Держгеокадастру на 2017 рік», із змінами, внесеними наказом Держгеокадастру від 22.01.2019 № 6 «Про проведення оцінювання корупційних ризиків та внесення змін до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру», проведено оцінку корупційних ризиків в діяльності Держгеокадастру.

Оцінку проведено відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 02.12.2016 № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379.

Комісією здійснено ідентифікацію корупційних ризиків в діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, їх формальне визначення та оцінку.

За результатами роботи було підготовлено опис корупційних ризиків в діяльності Держгеокадастру, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, та визначені заходи щодо усунення корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси, очікувані результати.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, затверджений наказом Держгеокадастру від 27.03.2019 № 94, включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру (додаток 1 до звіту) та таблицю оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2 до звіту), додається.

ІІІ. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Згідно з Положенням про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15, Держгеокадастр організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Держгеокадастру та його територіальних органів.

Навчання державних службовців апарату Держгеокадастру з питань запобігання та виявлення корупції здійснюється відповідно до орієнтовного плану–графіку навчання:

№ з/п
Тематика
Цільова аудиторія
Строки проведення
Відповідальний за проведення
1.
Професійна програма підвищення кваліфікації з питань запобігання та виявлення корупції
Уповноважені особи з питань запобігання за виявлення корупції
вересень – грудень 2019-2020
Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування
2.
Правові засади запобігання корупції
Державні службовці
вересень –грудень 2019–2020
Національна академія внутрішніх справ України
3.
Короткотермінові семінари з питань запобігання та виявлення корупції
Для вперше прийнятих на державну службу та новопризначених
вересень-жовтень 2019–2020
Держгеокадастр спільно з Київським міським центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Керівники територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції зазначених органів забезпечують організацію навчання державних службовців, працівників з питань запобігання та виявлення корупції.

Управління запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру, уповноважені підрозділи (особами) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, проводять наради (навчання) з працівниками з таких тем:  заповнення електронних декларацій, дотримання строків їх подання, порядок та строки подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані, обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, алгоритм дій при виявленні конфлікту інтересів, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка тощо.

Управлінням запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру заплановано проведення в 2019 – 2020 роках наступних заходів:

№ з/п
Назва заходу
Цільова аудиторія
Термін проведення
1.
Семінар на тему: «Обмеження щодо одержання подарунків держслужбовцями»
працівники апарату Держгеокадастру
травень 2019, грудень 2020
2.
Семінар на тему:«Правила етичної поведінки. Додержання вимог закону та етичних норм поведінки»
працівники апарату Держгеокадастру
червень 2019, жовтень 2020
3.
Семінар на тему:«Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності державного службовця»
працівники апарату Держгеокадастру
липень 2019, травень 2020
4.
Семінар на тему:«Додаткові заходи фінансового контролю, визначені Законом України «Про запобігання корупції»
працівники апарату Держгеокадастру
вересень 2019, квітень 2020
5.
Семінар на тему:«Відповідальність за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»
працівники апарату Держгеокадастру
жовтень2019, червень 2020
6.
Семінар на тему:«Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними»
працівники апарату Держгеокадастру
листопад 2019, липень 2020
7.
Семінар на тему:«Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності»
працівники апарату Держгеокадастру
грудень 2019, вересень 2020
8.
Семінар на тему:«Підготовка до чергового етапу декларування: вимоги законодавства щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідальність за несвоєчасне подання декларацій, зазначення недостовірних відомостей в декларації»
працівники апарату Держгеокадастру
грудень 2019, січень – березень 2020
9.
Практичне заняття  на тему:«Електронне декларування 2020»
працівники апарату Держгеокадастру
лютий – березень 2020
10.
Семінар на тему:«Актуальні питання застосування антикорупційного законодавства в діяльності уповноважених підрозділів (осіб)  з питань запобігання корупції підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру»
Уповноважені особи з питань запобігання корупції підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
лютий – березень 2020
11.
Семінар на тему:«Актуальні питання застосування антикорупційного законодавства в діяльності уповноважених підрозділів з питань запобігання корупції територіальних органів Держгеокадастру»
Керівники уповноважених підрозділів з питань запобігання корупції територіальних органів Держгеокадастру
лютий – березень 2020

Заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування та про хід виконання зазначеної Антикорупційної програми будуть проводитися в Держгеокадастрі відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 № 803-р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади», Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 576-р, серед яких: проведення прес-конференцій, засідань за круглим столом з антикорупційної тематики за участю керівництва Держгеокадастру та осіб, уповноважених на здійснення комунікацій з антикорупційних питань, звітування в  рамках Урядової громадської ініціативи «Разом проти корупції», підтримка актуальної інформації та оновлення на офіційному веб-сайті Держгеокадастру рубрики з антикорупційної тематики, проведення публічного обговорення стану виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру на відкритих засіданнях Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру тощо. 

ІV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та
періодичного перегляду антикорупційної програми 

Моніторинг та оцінку виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру здійснює Комісія щоквартально.

Керівники структурних підрозділів апарату Держгеокадастру, його територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, щоквартально подають інформацію про хід виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою Держгеокадастру.

Управління запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру забезпечує контроль за виконанням Антикорупційної програми Держгеокадастру, координує зазначену роботу в територіальних органах Держгеокадастру, на підприємствах, що належать до сфери управління Держгеокадастру, узагальнює інформацію про хід виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру та подає її на розгляд Комісії.

Комісія на своїх засіданнях розглядає узагальнену інформацію про хід виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру, проводить моніторинг виконання та оцінку її ефективності.

Критеріями оцінки виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру є: своєчасність виконання, повнота реалізації, оцінка стану досягнення мети (індикаторів виконання).

За результатами моніторингу та оцінки виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру Комісія готує інформацію про стан виконання антикорупційної програми та, у разі необхідності, пропозиції щодо внесення в установленому порядку змін до неї. У разі встановлення невиконання або неналежного виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру Голова Комісії інформує про такі факти Голову Держгеокадастру для вжиття заходів реагування, в тому числі дисциплінарного впливу.

Антикорупційна програма Держгеокадастру переглядається в таких випадках: внесення змін до законодавства, у разі надання Національним агентством з питань запобігання корупції обов’язкових для розгляду пропозицій до неї, встановлення недієвості заходів, визначених антикорупційною програмою, за результатом проведеного моніторингу та оцінки її виконання за 2019 рік, а також не пізніше одного місяця з дати затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми Держгеокадастру за результатами її перегляду приймає Голова Держгеокадастру.

 

В. о. начальника Управління
запобігання та виявлення корупції                                             О. СІРОШТАН

22 квітня 2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держгеокадастру
від 27.03.2019 № 94

Звіт
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру  

Оцінку корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру проведено відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 02.12.2016 № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, та наказу Держгеокадастру від 22.01.2019 № 6 «Про проведення оцінювання корупційних ризиків та внесення змін до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру».

Оцінка корупційних ризиків в діяльності Держгеокадастру проводилася Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру (далі – Комісія), утвореною наказом Держгеокадастру від 14.02.2017 № 66 «Про організацію підготовки антикорупційної програми Держгеокадастру на 2017 рік», із змінами, внесеними наказом Держгеокадастру від 22.01.2019 № 6 «Про проведення оцінювання корупційних ризиків та внесення змін до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру».

Робота Комісії здійснювалась відповідно до Робочого плану проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого 23 січня 2019 року головою Комісії І. Рубаном.

В рамках підготовки до оцінки корупційних ризиків та антикорупційної програми Держгеокадастру на 2019–2020 роки проведені наступні заходи:

1) надано доручення територіальним органам Держгеокадастру та підприємствам, що належать до сфери управління Держгеокадастру, про надання пропозицій щодо ідентифікації корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (зменшення) (листи Держгеокадастру від 18.12.2018 № 22-28-0.12-13117/2-18 про ідентифікацію корупційних ризиків та № 24-28-0.12-13115/2-18 про подання планів, інформації та пропозицій);

2) з метою залучення громадськості до процесу ідентифікації та оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру на офіційному веб-сайті Держгеокадастру 23.01.2019 розміщено оголошення (land.gov.ua/info/oholoshennia-zaproshuiemo-predstavnykiv-hromadskosti-ta-ekspertiv-zaluchytysia-do-otsinky-koruptsiinykh-ryzykiv-u-diialnosti-derzhheokadastru/). Від громадянки Шпак Н. А. на електронну адресу (anticor@land.gov.ua) 6 лютого 2019 року надійшли пропозиції, які розглянуті та враховані частково;

3) з метою отримання інформації щодо оцінки рівня корупційних ризиків в діяльності Держгеокадастру серед працівників Держгеокадастру з 14 лютого 2019 року по 13 березня 2019 року проведено анонімне анкетування шляхом розміщення анкети на внутрішньому порталі Держгеокадастру.

У вказаному анкетуванні станом на 13.03.2019 взяло участь 217 осіб, які оцінили наявний рівень корупції в Держгеокадастрі в цілому, а також в окремих сферах діяльності Держгеокадастру.

Критерії оцінки наявного рівня корупції в Держгеокадастрі були визначені від 0 до 4 балів (0 балів – відсутність рівня корупції, 4 – високий рівень корупції). Більшість опитуваних осіб, які взяли участь в анонімному анкетуванні, оцінили наявний рівень корупції в Держгеокадастрі як такий, що відсутній (40,5%), 25,1% – як низький (незначний). Лише 5,6% опитуваних оцінили наявний рівень корупції в Держгеокадастрі як високий.

Щодо наявного рівня корупції в окремих 12 сферах діяльності Держгеокадастру працівниками Держгеокадастру було визначено, що найбільший рівень корупції наявний у наступних сферах діяльності:

– управлінська діяльність – 20% від загальної кількості опитуваних осіб;

– державна експертиза – 18%;

– контроль за використанням та охороною земель – 17%.

При ідентифікації та оцінці корупційних ризиків було використано наступні джерела:

 • досліджено нормативно-правові акти, організаційно-розпорядчі документи, що регулюють діяльність Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, а також окремих процедур на предмет наявності у них положень, що сприяють (можуть сприяти) вчиненню корупційних та/або пов’язаних з корупцією правопорушень;
 • досліджено матеріали попередніх оцінки (дооцінки) корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, проведених у 2018 році;
 • проаналізовано матеріали щодо виконання Держгеокадастром, його територіальними органами та підприємствами, що належать до сфери управління Держгеокадастру, антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік та реалізації визначених у ній заходів за 2018 рік;
 • здійснено аналіз повідомлень у засобах масової інформації про недоліки певних процедур, можливу неправомірну та недоброчесну поведінку посадових (службових) осіб Держгеокадастру, його територіальних органів, а також працівників підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру;
 • проаналізовано листи, звернення, скарги громадян, юридичних осіб, органів місцевого самоврядування, народних депутатів України, тощо, що надійшли до Держгеокадастру поштою, на електронну адресу Держгеокадастру та гарячу лінію Держгеокадастру та містили інформацію про напрямки діяльності, в яких виникає найбільша ймовірність вчинення корупційних та/або пов’язаних з корупцією правопорушень;
 • проведено аналіз рішень щодо притягнення у 2018 році посадових (службових) осіб Держгеокадастру, його територіальних органів, працівників підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, до відповідальності за корупційні та/або пов’язані з корупцією правопорушення;
 • проаналізовано повідомлення, що надійшли до Держгеокадастру від правоохоронних органів, про проведення обшуків (виїмок) під час розслідування кримінальних та/або адміністративних справ щодо можливих неправомірних дій посадових (службових) осіб Держгеокадастру, його територіальних органів, працівників підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру;
 • досліджено результати контрольних заходів (перевірок, тощо), що полягали в аналізі актів, довідок та інших документально оформлених результатів проведених заходів, наданих рекомендацій з метою максимального вивчення різних напрямів діяльності, у яких було виявлено найбільше порушень вимог законодавства України, їх теперішній стан та ймовірність вчинення (сприяння вчиненню) корупційних правопорушень та/або правопорушень, пов’язаних з корупцією;
 • розглянуто пропозиції громадськості, що надійшли на електронну пошту Держгеокадастру, стосовно ідентифікації та оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, зокрема пропозиції Шпак Н. А. від 06.02.2019;
 • розглянуто пропозиції головних управлінь Держгеокадастру в областях та м.Києві, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, щодо ідентифікації корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (зменшення), надіслані на виконання листів Держгеокадастру від 12.2018 № 22-28-0.12-13117/2-18 про ідентифікацію корупційних ризиків та № 24-28-0.12-13115/2-18 про подання планів, інформації та пропозицій;
 • розглянуто пропозиції структурних підрозділів апарату Держгеокадастру стосовно ідентифікації та оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру на 2019–2020 роки;
 • результати анонімного анкетування щодо оцінки рівня корупційних ризиків в діяльності Держгеокадастру;
 • результати дослідження міжнародної антикорупційної організації Transparency International «Індекс сприйняття корупції-2018».

Комісією здійснено ідентифікацію корупційних ризиків в діяльності Держгеокадастру, їх формальне визначення та оцінку.

За результатами роботи було підготовлено опис корупційних ризиків в діяльності Держгеокадастру, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, та визначені заходи щодо усунення корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси, очікувані результати.

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру (додаток 1) та Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2) додаються.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру розглянуто 14.03.2019 на відкритому засіданні Комісії із запрошенням представників громадськості (https://land.gov.ua/info/oholoshennia-pro-provedennia-vidkrytoho-zasidannia-komisii-z-otsinky-koruptsiinykh-ryzykiv-ta-monitorynhu-vykonannia-antykoruptsiinoi-prohramy-derzhheokadastru-2/).

Додатки: на 10 арк. в 1 прим.

Голова Комісії
І. РУБАН
Заступник голови Комісії
Р. КЛИМЧУК
Секретар Комісії
В. ВРУБЛЕВСЬКИЙ

Додаток 1
до Звіту за результатами оцінки корупційних
ризиків у діяльності Держгеокадастру

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки корупційних
ризиків у діяльності Держгеокадастру

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

 

Зміни до Розяснення щодо застосування окремих положень ЗУ “Про запобігання корупці” стосовно заходів фінансового контролю

Про навчання з питань антикорупційного законодавства

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держгеокадастру
25 квітня 2018 року № 68
(в редакції наказу Держгеокадастру
від 29.10.2018 №192)

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ,
КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
НА 2018 РІК
(передбачені цією Антикорупційною програмою правила, процедури і заходи щодо запобігання та виявлення корупції є обов’язковими до виконання усіма працівниками апарату Держгеокадастру та його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру)

І. Засади відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, заходи з її реалізації та заходи з виконання антикорупційної стратегії і державної антикорупційної програми

Антикорупційна програма Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2018 рік (далі – Антикорупційна програма Держгеокадастру) розроблена на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), з дотриманням вимог Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 грудня 2017 року за № 87/31539, та з урахуванням Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі – Держгеокадастр) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства і який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.

Метою Антикорупційної програми Держгеокадастру є забезпечення дотримання вимог антикорупційного законодавства; визначення корупційних ризиків та зменшення їхнього впливу на діяльність Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру; створення ефективних механізмів запобігання корупції, конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечення контролю за дотриманням правил щодо доброчесності особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Вирішити проблему корупції можливо лише в результаті послідовної, системної роботи з розробки та впровадження правових, організаційних та інших механізмів запобігання і протидії корупції.

Проблему корупції в Держгеокадастрі передбачається вирішувати шляхом:

удосконалення нормативно-правового регулювання у сфері земельних відносин;

визначення та усунення причин і умов, що спричиняють виникненню корупції;

формування у працівників Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, правової свідомості, добросовісної поведінки, нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно небезпечного явища;

забезпечення прозорості діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

забезпечення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, своєчасного їх розгляду та відповідного реагування.

Виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру дасть змогу:

зменшити вплив корупції на діяльність Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

створити ефективні механізми запобігання корупції, забезпечити контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства працівниками Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

підвищити рівень довіри до Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

Постійними заходами з реалізації Держгеокадастром засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в апараті Держгеокадастру, його територіальних органах та підприємствах, що  належать до сфери управління Держгеокадастру, є:

з/п
Заходи
Терміни
Відповідальні особи/підрозділи
1.
Контроль за дотриманням антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу працівниками апарату Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
постійно
Перший заступник Голови, керівники структурних підрозділів Держгеокадастру, начальники, їх заступники та керівники структурних підрозділів територіальних органів, керівники підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
2.
Контроль за наявністю і належною організацією роботи  уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції в усіх територіальних органах Держгеокадастру, визначених осіб з питань запобігання та протидії корупції на підприємствах, що належать до сфери його управління, а також обов’язкового погодження кандидатур керівників таких уповноважених підрозділів з Управлінням запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру
постійно
Управління запобігання та виявлення корупції
3.
Оцінка корупційних ризиків в діяльності Держгеокадастру
щоквартально
Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру
4.
Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Держгеокадастру, його територіальних органах, керівників підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», а також проведення заходів, передбачених Законом України «Про очищення влади»
постійно
Управління запобігання та виявлення корупції, Департамент кадрової політики та персоналу,уповноважені підрозділи територіальних органів Держгеокадастру
5.
Попередження осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Держгеокадастру, його територіальних органах,  підприємствах, що належать до сфери управління Держгеокадастру, про вимоги, спеціальні обмеження та заборони, встановлені законами України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу»
постійно
Департамент кадрової політики та персоналу,уповноважені підрозділи  територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
6.
Організація на постійній основі заходів з підвищення кваліфікації працівників апарату Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, з питань запобігання і виявлення корупції
постійно
Департамент кадрової політики та персоналу,керівники територіальних органів Держгеокадастру,

керівники підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

7.
Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції»
постійно
Управління запобігання та виявлення корупції,уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
8.
Проведення організаційних заходів по підготовці до чергового етапу декларування
жовтень – грудень
Управління запобігання та виявлення корупції,уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
9.
Проведення перевірки факту подання/неподання суб’єктами декларування Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, декларацій відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції»
постійно
Управління запобігання та виявлення корупції,уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
10.
Інформування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
Невідкладно після виявлення
Управління запобігання та виявлення корупції,керівники територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
11.
Здійснення заходів з підвищення рівня інформованості працівників щодо обмежень, вимог та заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», змін в антикорупційному законодавстві, роз’яснень і методичних рекомендацій Національного агентства з питань запобігання корупції
постійно
Управління запобігання та виявлення корупції,уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
12.
Інформування Держгеокадастру про факти правопорушень в територіальних органах Держгеокадастру та підприємствах, що належать до сфери управління Держгеокадастру відповідно до вимог наказу Держгеокадастру від 09.01.2018 № 4 «Про інформування щодо фактів правопорушень»
Не пізніше ніж протягом трьох годин робочого часу з моменту отримання повідомлення (інформації), затримання особи, тощо
Керівники територіальних органів Держгеокадастру,керівники підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
13.
Ведення обліку працівників Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та/або правопорушень, пов’язаних з корупцією
постійно
Управління запобігання та виявлення корупції,уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
14.
Проведення службових розслідувань щодо осіб, визнанних винними у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб та вжиття заходів щодо притягнення їх до дисциплінарної відповідальності відповідно до вимог законів України «Про запобігання корупції», «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950
постійно
Управління запобігання та виявлення корупції,уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
15.
Забезпечення умов для повідомлень працівниками Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери  управління Держгеокадастру, про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку, забезпечення конфіденційності інформації про цих осіб, а також неупередженого та своєчасного їх розгляду
постійно
Управління запобігання та виявлення корупції,Департамент забезпечення діяльності служби,

Управління справами,

Відділ звернень громадян та доступу до публічної інформації,

Керівники та уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

16.
Залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики Держгеокадастру щодо запобігання та протидії корупції відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»
постійно
Юридичний департамент, Департамент забезпечення діяльності служби
17.
Забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при висвітленні діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, з питань запобігання та виявлення корупції шляхом розміщення організаційно-розпорядчих документів, а також звітної та статистичної інформації на сайті Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
Не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття (затвердження)
Департамент забезпечення діяльності служби,Відділ звернень громадян та доступу до публічної інформації,

Керівники територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють.
Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру (далі – Комісія), утвореною наказом Держгеокадастру від 14.02.2017 № 66 «Про організацію підготовки антикорупційної програми Держгеокадастру на 2017 рік», із змінами, внесеними наказом Держгеокадастру від 09.01.2018 № 2 «Про внесення змін до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру», проведено оцінку корупційних ризиків в діяльності Держгеокадастру.

Оцінку проведено відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 02.12.2016 № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, та наказу Держгеокадастру від 09.01.2018 № 3 «Про організацію підготовки антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік».

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру Комісією підготовлений та затверджений звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

На виконання рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 07.09.2018 № 1947 Комісія здійснила оцінку (дооцінку) корупційних ризиків, підготувала звіт за результатами оцінки (дооцінки) корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, який затверджено в. о. Голови Держгеокадастру Колотіліним О. К. (додаток 1) та включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру (додаток 1 до звіту за результатами оцінки (дооцінки) корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру), заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси, які зазначені в таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2 до звіту за результатами оцінки (дооцінки) корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру).

ІІІ. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Згідно з Положенням про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15, Держгеокадастр організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Держгеокадастру та його територіальних органів.

Навчання державних службовців апарату Держгеокадастру з питань запобігання та виявлення корупції здійснюється відповідно до орієнтовного плану–графіку навчання:

№ з/п
Тематика
Цільова аудиторія
Строки проведення
Відповідальний за проведення
1.
Професійна програма підвищення кваліфікації з питань запобігання та виявлення корупції
Уповноважені особи з питань запобігання за виявлення корупції
вересень – грудень 2018
Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування
2.
Правові засади запобігання корупції
Державні службовці
вересень –грудень 2018
Національна академія внутрішніх справ України
3.
Короткотермінові семінари з питань запобігання та виявлення корупції
Для вперше прийнятих на державну службу та новопризначених
вересень-жовтень 2018
Держгеокадастр спільно з Київським міським центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Керівники територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції зазначених органів забезпечують організацію навчання державних службовців, працівників з питань запобігання та виявлення корупції.

Управління запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру, уповноважені підрозділи (особами) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, проводять наради (навчання) з працівниками з таких тем:  заповнення електронних декларацій, дотримання строків їх подання, порядок та строки подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані, обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, алгоритм дій при виявленні конфлікту інтересів, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка тощо.

На листопад – грудень 2018 року Управлінням запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру заплановано проведення наступних заходів:

№ з/п
Назва заходу
Цільова аудиторія
Термін проведення
1.
Тренінг на тему:«Підготовка до чергового етапу декларування: вимоги законодавства щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідальність за несвоєчасне подання декларацій, зазначення недостовірних відомостей в декларації»

 

працівники апарату Держгеокадастру
листопад2018 року
2.
Тренінг на тему:«Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності державного службовця»

 

працівники апарату Держгеокадастру
грудень2018 року

Заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування та про хід виконання зазначеної Антикорупційної програми будуть проводитися в Держгеокадастрі відповідно до Плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 року № 86-р, серед них: проведення прес-конференцій, засідань за круглим столом з антикорупційної тематики тощо за участю керівництва Держгеокадастру та осіб, уповноважених на здійснення комунікацій з антикорупційних питань, звітування в  рамках Урядової громадської ініціативи «Разом проти корупції», підтримка актуальної інформації та оновлення на офіційному веб-сайті Держгеокадастру рубрики з антикорупційної тематики, проведення публічного обговорення стану виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру на відкритих засіданнях Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру.

ІV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та
періодичного перегляду антикорупційної програми

Моніторинг та оцінку виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру здійснює Комісія щоквартально.

Керівники структурних підрозділів апарату Держгеокадастру, його територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, щоквартально до 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом, подають інформацію про хід виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою Держгеокадастру.

Управління запобігання ти виявлення корупції Держгеокадастру забезпечує контроль за виконанням Антикорупційної програми Держгеокадастру, координує зазначену роботу в територіальних органах Держгеокадастру, на підприємствах, що належать до сфери управління Держгеокадастру, узагальнює інформацію про хід виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру та подає її на розгляд Комісії.

Комісія на своїх засіданнях розглядає узагальнену інформацію про хід виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру, проводить моніторинг виконання та оцінку її ефективності.

Критеріями оцінки виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру є: своєчасність виконання, повнота реалізації, оцінка стану досягнення мети (індикаторів виконання).

За результатами моніторингу та оцінки виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру Комісія готує інформацію про стан виконання антикорупційної програми та, у разі необхідності, пропозиції щодо внесення в установленому порядку змін до неї. У разі встановлення невиконання або неналежного виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру Голова Комісії інформує про такі факти Голову Держгеокадастру для вжиття заходів реагування, в тому числі дисциплінарного впливу.

Антикорупційна програма Держгеокадастру переглядається в таких випадках: внесення змін до законодавства, у разі надання Національним агентством з питань запобігання корупції обов’язкових для розгляду пропозицій до неї, встановлення недієвості заходів, визначених антикорупційною програмою, за результатом проведеного моніторингу та оцінки її виконання, а також не пізніше одного місяця з дати затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми Держгеокадастру за результатами її перегляду приймає Голова Держгеокадастру.

В. о. начальника Управління
запобігання та виявлення корупції                                             О. СІРОШТАН

 

Додаток 1
до Антикорупційної програми
Держгеокадастру

ЗАТВЕРДЖУЮ
В. о. Голови Держгеокадастру
______________ О. КОЛОТІЛІН

Звіт
за результатами оцінки (дооцінки) корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру  

Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру (далі – Комісія), утвореною наказом Держгеокадастру від 14.02.2017 № 66 «Про організацію підготовки антикорупційної програми Держгеокадастру на 2017 рік», із змінами, внесеними наказом Держгеокадастру від 09.01.2018 № 2 «Про внесення змін до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру», проведено оцінку корупційних ризиків в діяльності Держгеокадастру.

Оцінку проведено відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 02.12.2016 № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, та наказу Держгеокадастру від 09.01.2018 № 3 «Про організацію підготовки антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік».

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру Комісією підготовлений та затверджений в. о. Голови Держгеокадастру звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2018 рік.

На виконання рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 07.09.2018 № 1947 «Про відмову в погодженні (непогодження) антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2018 рік» Комісією проведено дооцінку корупційних ризиків в діяльності Держгеокадастру.

Робота Комісії здійснювалась відповідно до Робочого плану проведення оцінки (дооцінки) корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

При ідентифікації та оцінці (дооцінці) корупційних ризиків було використано наступні джерела:

– досліджено нормативно-правові акти, організаційно-розпорядчі документи, що регулюють діяльність Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, а також окремих процедур на предмет наявності у них положень, що сприяють (можуть сприяти) вчиненню корупційних та/або пов’язаних з корупцією правопорушень;

– досліджено матеріали попередніх оцінки (дооцінки) корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру;

– проаналізовано матеріали щодо виконання Держгеокадастром, його територіальними органами та підприємствами, що належать до сфери управління Держгеокадастру, Антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік та реалізації визначених у ній заходів за 9 місяців 2018 року;

– здійснено аналіз повідомлень у засобах масової інформації про недоліки певних процедур, можливу неправомірну та недоброчесну поведінку посадових (службових) осіб Держгеокадастру, його територіальних органів, а також працівників підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

– проаналізовано листи, звернення, скарги громадян, юридичних осіб, органів місцевого самоврядування, народних депутатів України, тощо, що надійшли до Держгеокадастру поштою, на електронну адресу Держгеокадастру та гарячу лінію Держгеокадастру та містили інформацію про напрямки діяльності, в яких виникає найбільша ймовірність вчинення корупційних та/або пов’язаних з корупцією правопорушень.

З метою залучення громадськості до оцінки та обговорення антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік та змін до неї на офіційному веб-сайті Держгеокадастру 24.09.2018 розміщено оголошення про проведення Комісією дооцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік за 9 місяців 2018 року, а також щодо проведення 11.10.2018 відкритого засідання Комісії з питань дооцінки корупційних ризиків та обговорення змін до антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік.

До участі в заходах запрошувалися представники громадськості, експерти, які володіють знаннями про внутрішнє та зовнішнє середовище Держгеокадастру.

Пропозиції від громадськості, представників інших органів влади, правників та експертів не надходили.

За результатами оцінки (дооцінки) корупційних ризиків в діяльності Держгеокадастру Комісією ідентифіковані корупційні ризики у діяльності Держгеокадастру, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, та визначені заходи щодо усунення корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси, очікувані результати.

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру (за результатом дооцінки) (додаток 1) та Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2) додаються.

Голова Комісії                                                                                         І. РУБАН

Секретар Комісії                                                                             В. ВРУБЛЕВСЬКИЙ

Додаток 1
до звіту за результатами оцінки корупційних
ризиків у діяльності Держгеокадастру

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру

Додаток 2
до звіту за результатами оцінки корупційних
ризиків у діяльності Держгеокадастру

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

 

Відповідальність за декларацію

Відповідальність за конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів та заходи щодо його врегулювання

Обмеження, заборони, встановлені Законом України «Про запобігання корупції»

Пам‘ятка про врегулювання конфлікту інтересів в діяльності працівників Головного управління Держгеокадастру у Сумській області

Попередження корупційних діянь посадовими (службовими) особами Попередження корупційних діянь посадовими

Санкції за порушення вимог фінансового контролю

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держгеокадастру
25 квітня 2018 року № 68

(в редакції наказу Держгеокадастру
від 03.08.2018 № 122)

  

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ,

КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ

НА 2018 РІК

 (передбачені цією Антикорупційною програмою правила, процедури і заходи щодо запобігання та виявлення корупції є обов’язковими до виконання усіма працівниками апарату Держгеокадастру та його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру)

 

 

 І. Засади відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, заходи з її реалізації та заходи з виконання антикорупційної стратегії і державної антикорупційної програми

Антикорупційна програма Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2018 рік (далі – Антикорупційна програма Держгеокадастру) розроблена на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), з дотриманням вимог Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, та з урахуванням Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі – Держгеокадастр) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства і який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.

Метою Антикорупційної програми Держгеокадастру є забезпечення дотримання вимог антикорупційного законодавства; визначення корупційних ризиків та зменшення їхнього впливу на діяльність Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру; створення ефективних механізмів запобігання корупції, конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечення контролю за дотриманням правил щодо доброчесності особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Вирішити проблему корупції можливо лише в результаті послідовної, системної роботи з розробки та впровадження правових, організаційних та інших механізмів запобігання і протидії корупції.

Проблему корупції в Держгеокадастрі передбачається вирішувати шляхом:

удосконалення нормативно-правового регулювання у сфері земельних відносин;

визначення та усунення причин і умов, що спричиняють виникненню корупції;

формування у працівників Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, правової свідомості, добросовісної поведінки, нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно небезпечного явища;

забезпечення прозорості діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

забезпечення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, своєчасного їх розгляду та відповідного реагування.

Виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру дасть змогу:

зменшити вплив корупції на діяльність Держгеокадастру його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

створити ефективні механізми запобігання корупції, забезпечити контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства працівниками Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

підвищити рівень довіри до Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

Виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру здійснюється шляхом реалізації Плану заходів з виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік (додаток 1), до якого включаються заходи, спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, та заходів щодо усунення корупційних ризиків (додаток 1 до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру).

До Антикорупційної програми Держгеокадастру будуть включені заходи з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної політики після їх прийняття.

 

ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють.

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру (далі – Комісія), утвореною наказом Держгеокадастру від 14.02.2017 № 66 «Про організацію підготовки антикорупційної програми Держгеокадастру на 2017 рік», із змінами, внесеними наказом Держгеокадастру від 09.01.2018 № 2 «Про внесення змін до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру», проведено оцінку корупційних ризиків в діяльності Держгеокадастру.

Оцінку проведено відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 02.12.2016 № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, та наказу Держгеокадастру від 09.01.2018 № 3 «Про організацію підготовки антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік».

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру Комісією підготовлений та затверджений звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

На виконання рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.06.2018 № 1310 Комісія здійснила додаткову оцінку корупційних ризиків, підготувала звіт за результатами оцінки (дооцінки) корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, який затверджено в. о. Голови Держгеокадастру Колотіліним О. К. (додаток 2) та включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру (додаток 1 до звіту за результатами оцінки (дооцінки) корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру), заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси, які зазначені в таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2 до звіту за результатами оцінки (дооцінки) корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру).

 

ІІІ. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Згідно з Положенням про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15, Держгеокадастр організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Держгеокадастру та його територіальних органів.

Навчання державних службовців з питань запобігання та виявлення корупції здійснюється відповідно до орієнтовного плану–графіку навчання:

№ з/п
Тематика
Цільова аудиторія
Строки проведення
Відповідальний за проведення
1.
Професійна програма підвищення кваліфікації з питань запобігання та виявлення корупції
Уповноважені особи з питань запобігання за виявлення корупції
вересень – грудень 2018
Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування
2.
Правові засади запобігання корупції
Державні службовці
вересень –грудень 2018
Національна академія внутрішніх справ України
3.
Короткотермінові семінари з питань запобігання та виявлення корупції
Для вперше прийнятих на державну службу та новопризначених
вересень-жовтень 2018
Держгеокадастр спільно з Київським міським центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Управлінням запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру, уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, постійно проводиться роз’яснювальна робота з питань застосування антикорупційного законодавства, надаються консультації, проводяться індивідуальні бесіди з працівниками, зокрема з питань дотримання строків подання та заповнення електронних декларацій, повідомлень про суттєві зміни в майновому стані, обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, алгоритм дій при виявленні конфлікту інтересів, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка.

Управлінням запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру, уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, надається допомога у заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Інформація щодо змін в антикорупційному законодавстві, а також роз’яснення, методичні рекомендації щодо застосування окремих положень законодавства доводиться до відома працівників через систему електронного документообігу ДОК ПРОФ, на нарадах (навчаннях), шляхом надсилання інформаційних листів, розміщення інформації на внутрішньому порталі Держгеокадастру.

Для представників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, Управлінням запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру проводяться навчання (наради) з проблемних питань роботи уповноважених підрозділів та застосування антикорупційного законодавства.

 

ІV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду антикорупційної програми

Моніторинг виконання та оцінка ефективності Антикорупційної програми Держгеокадастру здійснює Комісія щоквартально.

Керівники структурних підрозділів апарату Держгеокадастру, його територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, щоквартально до 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом, подають інформацію про хід виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою Держгеокадастру.

Управління запобігання ти виявлення корупції Держгеокадастру забезпечує контроль за виконанням Антикорупційної програми Держгеокадастру, координує зазначену роботу в територіальних органах Держгеокадастру, на підприємствах, що належать до сфери управління Держгеокадастру, узагальнює інформацію про хід виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру та подає її на розгляд Комісії.

Комісія на своїх засіданнях розглядає узагальнену інформацію про хід виконання антикорупційної програми, проводить моніторинг виконання та оцінку її ефективності за критеріями: своєчасності виконання, повноти реалізації, оцінки стану досягнення мети (індикаторів виконання). За результатами моніторингу Комісія готує інформацію про стан виконання Антикорупційної програми та, у разі необхідності, пропозиції щодо внесення в установленому порядку змін до неї.

Антикорупційна програма Держгеокадастру підлягає перегляду в таких випадках: внесення змін до законодавства, у разі надання Національним агентством з питань запобігання корупції обов’язкових для розгляду пропозицій до неї, а також не пізніше одного місяця з дати затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми Держгеокадастру приймає Голова Держгеокадастру.

 

В. о. начальника Управління
запобігання та виявлення корупції                                             О. СІРОШТАН

Додаток 1
до Антикорупційної програми
Держгеокадастру

 

ПЛАН
заходів з виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік

 

Додаток 2
до Антикорупційної програми
Держгеокадастру

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
В. о. Голови Держгеокадастру

______________ О. КОЛОТІЛІН

 30 липня 2018 року

 

Звіт
за результатами оцінки (дооцінки) корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру

Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру (далі – Комісія), утвореною наказом Держгеокадастру від 14.02.2017 № 66 «Про організацію підготовки антикорупційної програми Держгеокадастру на 2017 рік», із змінами, внесеними наказом Держгеокадастру від 09.01.2018 № 2 «Про внесення змін до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру», проведено оцінку корупційних ризиків в діяльності Держгеокадастру.

Оцінку проведено відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 02.12.2016 № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, та наказу Держгеокадастру від 09.01.2018 № 3 «Про організацію підготовки антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік».

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру в. о. Голови Держгеокадастру О. Колотіліним 14.02.2018 затверджено звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2018 рік.

Відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.06.2018 № 1310 «Про відмову в погодженні (непогодження) антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2018 рік» Комісією проведено дооцінку корупційних ризиків в діяльності Держгеокадастру.

Робота Комісії здійснювалась відповідно до Робочого плану моніторингу виконання антикорупційної програми та проведення оцінки (дооцінки) корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2018 рік, затвердженого 06 липня 2018 року заступником голови Комісії Р. Климчуком.

При ідентифікації та оцінці (дооцінці) корупційних ризиків було використано наступні джерела:

– досліджено нормативно-правові акти, організаційно-розпорядчі документи, що регулюють діяльність Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, а також окремих процедур на предмет наявності у них положень, що сприяють (можуть сприяти) вчиненню корупційних та/або пов’язаних з корупцією правопорушень;

– здійснено аналіз повідомлень у засобах масової інформації про недоліки певних процедур, можливу неправомірну та недоброчесну поведінку посадових (службових) осіб Держгеокадастру, його територіальних органів, а також працівників підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

– проведено аналіз судової практики за 2017 рік стосовно притягнення посадових (службових) осіб Держгеокадастру, його територіальних органів, працівників підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, до відповідальності за корупційні та/або пов’язані з корупцією правопорушення;

– проаналізовано повідомлення, що надійшли до Держгеокадастру від правоохоронних органів, про проведення обшуків (виїмок) під час розслідування кримінальних та/або адміністративних справ щодо можливих неправомірних дій посадових (службових) осіб Держгеокадастру, його територіальних органів, працівників підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

– досліджено результати перевірок, службових розслідувань, що полягали в аналізі актів, довідок та інших документально оформлених результатів проведених заходів, наданих рекомендацій з метою максимального вивчення різних напрямів діяльності, у яких було виявлено найбільше порушень вимог законодавства України, їх теперішній стан та ймовірність вчинення (сприяння вчиненню) корупційних правопорушень та/або правопорушень, пов’язаних з корупцією;

– проаналізовано листи, звернення, скарги громадян, юридичних осіб, органів місцевого самоврядування, народних депутатів України, тощо, що надійшли до Держгеокадастру поштою, на електронну адресу Держгеокадастру та гарячу лінію Держгеокадастру та містили інформацію про напрямки діяльності, в яких виникає найбільша ймовірність вчинення корупційних та/або пов’язаних з корупцією правопорушень;

– проведено аналіз діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, з метою виявлення заходів, процедур та рішень, які стали причиною вчинення посадовими (службовими) особами Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери його управління, корупційних правопорушень та/або правопорушень пов’язаних з корупцією;

– проаналізовано технічний посібник (USAID та CIPE) «Управління корупційними ризиками в державній службі України (Процедури оцінки корупційних ризиків в діяльності посадових осіб)», розробленого головою Робочої групи Організації Економічного Співробітництва та Розвитку (ОЕСР) з протидії хабарництву у міжнародних комерційних операціях Драго Кос від 06.05.2015;

– розглянуто пропозиції співробітників вищих навчальних закладів України, що надійшли на електронну пошту Держгеокадастру, стосовно ідентифікації та оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру;

– розглянуто пропозиції головних управлінь Держгеокадастру в областях та м. Києві, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, до виявлення, ідентифікування основних корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, а також пропозиції до Антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік, надіслані на лист Держгеокадастру від 02.01.2018 № 22-28-0.12-4/2-18 «Про надання інформації та пропозицій»;

– проаналізовано інформацію про факти, що можуть свідчити про вчинення працівниками Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, правопорушень пов’язаних з корупцією (порушення вимог фінансового контролю);

– інформацію про виконання Держгеокадастром антикорупційної програми на 2018 рік та реалізації визначених у ній заходів за перше півріччя 2018 року;

– пропозиції структурних підрозділів Держгеокадастру з питань проведення дооцінки корупційних ризиків, внесення змін до антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік.

З метою залучення громадськості до оцінки та обговорення антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік та змін до неї на офіційному веб-сайті Держгеокадастру 09.07.2018 розміщені оголошення про проведення Комісією дооцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік за перше півріччя 2018 року, а також щодо проведення 25.07.2018 відкритого засідання Комісії з питань дооцінки корупційних ризиків та обговорення змін до антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік.

До участі в заходах запрошувалися представники громадськості, експерти, які володіють знаннями про внутрішнє та зовнішнє середовище Держгеокадастру.

Пропозиції від громадськості, представників інших органів влади, правників та експертів не надходили.

За результатами оцінки (дооцінки) корупційних ризиків в діяльності Держгеокадастру Комісією ідентифіковані корупційні ризики у діяльності Держгеокадастру, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, та визначені заходи щодо усунення корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси, очікувані результати.

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру (за результатом дооцінки) (додаток 1) та Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2) додаються.

Додатки: на __ арк. в 1 прим.

 

Голова Комісії                                                                І. РУБАН

Секретар Комісії                                                            В. ВРУБЛЕВСЬКИЙ

 

«25» липня 2018 року

 

Додаток 1
до звіту за результатами оцінки (дооцінки)
корупційних ризиків у діяльності
Держгеокадастру

Опис
ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру
(за результатом дооцінки)

 

Додаток 2
до звіту за результатами оцінки (дооцінки)
корупційних ризиків у діяльності
Держгеокадастру

 

Таблиця
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

 

ПЛАН
заходів з виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру на  2018 рік

Додаток 2
до Антикорупційної програми
Держгеокадастру 

Звіт
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру  

Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру (далі – Комісія), утвореною наказом Держгеокадастру від 14.02.2017 № 66 «Про організацію підготовки антикорупційної програми Держгеокадастру на 2017 рік», із змінами, внесеними наказом Держгеокадастру від 09.01.2018 № 2 «Про внесення змін до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру», проведено оцінку корупційних ризиків в діяльності Держгеокадастру.

Оцінку проведено відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 02.12.2016 № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, та наказу Держгеокадастру від 09.01.2018 № 3 «Про організацію підготовки антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік».

З метою виявлення та оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, Комісія досліджувала наявну в Держгеокадастрі інформацію, а також використала зовнішні ресурси. Зокрема було:

– досліджено нормативно-правові акти, організаційно-розпорядчі документи, що регулюють діяльність Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, а також окремих процедур на предмет наявності у них положень, що сприяють (можуть сприяти) вчиненню корупційних та/або пов’язаних з корупцією правопорушень;

– здійснено аналіз повідомлень у засобах масової інформації про недоліки певних процедур, можливу неправомірну та недоброчесну поведінку посадових (службових) осіб Держгеокадастру, його територіальних органів, а також працівників підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

– проведено аналіз судової практики за 2017 рік стосовно притягнення посадових (службових) осіб Держгеокадастру, його територіальних органів, працівників підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, до відповідальності за корупційні та/або пов’язані з корупцією правопорушення;

– проаналізовано повідомлення, що надійшли до Держгеокадастру від правоохоронних органів, про проведення обшуків (виїмок) під час розслідування кримінальних та/або адміністративних справ щодо можливих неправомірних дій посадових (службових) осіб Держгеокадастру, його територіальних органів, працівників підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

– досліджено результати перевірок, службових розслідувань, що полягали в аналізі актів, довідок та інших документально оформлених результатів проведених заходів, наданих рекомендацій з метою максимального вивчення різних напрямів діяльності, у яких було виявлено найбільше порушень вимог законодавства України, їх теперішній стан та ймовірність вчинення (сприяння вчиненню) корупційних правопорушень та/або правопорушень, пов’язаних з корупцією;

– проаналізовано листи, звернення, скарги громадян, юридичних осіб, органів місцевого самоврядування, народних депутатів України, тощо, що надійшли до Держгеокадастру поштою, на електронну адресу Держгеокадастру та гарячу лінію Держгеокадастру та містили інформацію про напрямки діяльності, в яких виникає найбільша ймовірність вчинення корупційних та/або пов’язаних з корупцією правопорушень;

– проведено аналіз діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, з метою виявлення заходів, процедур та рішень, які стали причиною вчинення посадовими (службовими) особами Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери його управління, корупційних правопорушень та/або правопорушень пов’язаних з корупцією;

– проаналізовано технічний посібник (USAID та CIPE) «Управління корупційними ризиками в державній службі України (Процедури оцінки корупційних ризиків в діяльності посадових осіб)», розробленого головою Робочої групи Організації Економічного Співробітництва та Розвитку (ОЕСР) з протидії хабарництву у міжнародних комерційних операціях Драго Кос від 06.05.2015;

– розглянуто пропозиції співробітників вищих навчальних закладів України, що надійшли на електронну пошту Держгеокадастру, стосовно ідентифікації та оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру;

– розглянуто пропозиції головних управлінь Держгеокадастру в областях та м. Києві, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, до виявлення, ідентифікування основних корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, а також пропозиції до Антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік, надіслані на лист Держгеокадастру від 02.01.2018 № 22-28-0.12-4/2-18 «Про надання інформації та пропозицій»;

– проаналізовано інформацію про факти, що можуть свідчити про вчинення працівниками Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, правопорушень пов’язаних з корупцією (порушення вимог фінансового контролю).

Зокрема, як засвідчив аналіз вищезазначених документів, матеріалів та інформації, найбільша кількість порушених кримінальних та/або адміністративних справ стосувалася отримання неправомірної вигоди посадовими (службовими) особами територіальних органів Держгеокадастру за:

– надання дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо передачі у власність (оренду) земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів;

– невжиття заходів державного контролю (нагляду) за охороною земель та не вчинення дій спрямованих щодо притягнення до відповідальності згідно із законодавством винних осіб за самовільне зайняття земельної ділянки;

– прискорення процедур надання адміністративних послуг (у тому числі: реєстрації в Державному земельному кадастрі земельних ділянок, присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам, надання витягів з Державного земельного кадастру про земельні ділянки), тощо.

Комісією вивчено, проаналізовано та ідентифіковано корупційні ризики в організаційно-управлінській діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, а саме в:

– організаційній структурі;

– системі внутрішнього контролю;

– управлінні персоналом;

– проведенні процедур закупівель;

– наданні адміністративних послуг;

– реалізації контрольно-наглядових функцій;

– дотриманні вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», тощо.

У системі внутрішнього контролю існує ризик недостатньої професійної компетентності внутрішніх аудиторів територіальних органів Держгеокадастру, що не забезпечує якісного проведення внутрішнього аудиту та виявлення усіх порушень і недоліків у діяльності, а також недотримання принципу незалежності та об’єктивності внутрішнього аудиту внаслідок можливого втручання інших посадових (службових) осіб в роботу підрозділів внутрішнього аудиту.

Ризик недостатньої професійної компетентності внутрішніх аудиторів територіальних органів Держгеокадастру усувається шляхом навчання та підвищення кваліфікації внутрішніх аудиторів за професійним напрямом, яке проводиться уповноваженим органом державної влади. Ресурсами для впровадження зазначених заходів можуть бути витрати на відрядження до місця проведення навчання (м. Київ) територіальними органами Держгеокадастру. Підвищення рівня професійної компетентності внутрішніх аудиторів територіальних органів Держгеокадастру створить більш професійний підхід внутрішніх аудиторів до виконання ними своїх посадових обов’язків та підвищить ефективність результатів їх роботи, що у свою чергу створить позитивний імідж та авторитет підрозділів внутрішнього аудиту Держгеокадастру та його територіальних органів.

В управлінні персоналом та дотриманні вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», можуть існувати такі типові ризики як:

– недотримання вимог щодо зайняття посад державної служби, порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби;

– порушення працівниками Держгеокадастру вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

– порушення працівниками Держгеокадастру обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

– привілейоване чи завідомо упереджене ставлення до окремих працівників;

– застосування репресивних заходів впливу щодо осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів);

– приховування не етичної поведінки підлеглих;

– одержання посадовими (службовими) особами подарунків від підлеглих;

– недотримання вимог щодо фінансового контролю, тощо.

Пріоритетність зазначених ризиків не є високою, а для вирішення їх можливо вжити наступних заходів.

Забезпечити наявність та дієвість каналів для інформування працівниками Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, про відомі їм факти вчинення корупційних правопорушень та/або правопорушень пов’язаних з корупцією.

У Держгеокадастрі для повідомлень про можливі корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення функціонує гаряча лінія: 0 800 300 808, режим роботи: понеділок – п’ятниця з 08.00 до 20.00.

Для викривачів створені умови для подання повідомлень про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками апарату Держгеокадастру, керівниками територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, а саме:

– на веб-сайті Держгеокадастру (land.gov.ua) розміщено банер «Повідомити про корупцію», який надає покрокові вказівки щодо подання повідомлення викривачем (електронна адреса: land@land.gov.ua, zvg@land.gov.ua).

Повідомлення можуть бути направлені:

– поштою;

– електронною поштою;

– у скриньку для кореспонденції органу;

– шляхом заповнення форми на сайті Держгеокадастру;

– за телефоном.

Протягом 2017 року повідомлення про можливі корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення від викривачів не надходили.

Водночас, протягом 2017 року від громадян та юридичних осіб надійшло повідомлень про можливі корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення – 20, у тому числі:

– на телефонну лінію – 1;

– на електронну адресу – 2;

– поштою – 17.

Більшість звернень (скарг), що надходили до Держгеокадастру, стосувалося незадовільної організації роботи територіальних органів з питань надання адміністративних послуг.

Крім того, необхідно: проводити навчання та підвищення кваліфікації керівників з питань управлінської діяльності та запобігання і виявлення корупції; забезпечити посилений контроль щодо працівників, діяльність яких пов’язана з підвищеним корупційним ризиком; надавати роз’яснення застосування антикорупційного законодавства, проводити періодичні анонімні опитування (анкетування) серед працівників з метою визначення рівня задоволеністю рівнем організації умов праці та загального рівня етики поведінки; тощо.

Наприклад, з метою підвищення ефективності здійснення уповноваженими підрозділами (особами) заходів щодо запобігання і виявлення корупції, Управлінням запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру 01.03.2017 та 02.03.2017 було проведено наради з керівниками (особами) уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

На зазначених нарадах були розглянуті проблемні питання та ситуації, які виникають під час виконання повноважень уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції, заслухані звіти про результати роботи за 2016 рік.

За результатами наради та розгляду звітів встановлено, що робота уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції головних управлінь Держгеокадастру у Львівській, Тернопільській, Харківській та Черкаській областях проводиться на низькому рівні.

Враховуючи вищевикладене, Держгеокадастром листом від 15.03.2017 № 22-28-0.12-3577/2-17 доручено керівникам вищезазначених головних управлінь Держгеокадастру у областях невідкладно вжити заходів щодо покращення роботи уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції, у тому числі укомплектування їх професійними кадрами.

Крім того, Управлінням запобігання та виявлення корупції 03.03.2017 було проведено нараду для працівників апарату Держгеокадастру, а також 06.03.2017 для працівників ДП «Центр ДЗК» щодо заповнення електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Не зважаючи на прийняті заходи протягом 2017 року встановлено факти порушення при поданні декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за 2016 рік, декларацій перед звільненням, а також декларацій після звільнення.

За результатами перевірки встановлено, що 2 особи не подали щорічні декларації та 4 особи – декларації після звільнення. Держгеокадастром були направлені повідомлення про виявлені факти стосовно вищезазначених 6 осіб до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Держгеокадастром проводилась перевірка своєчасності подання особами декларацій кандидата на посаду, перед призначенням на посаду, а також перед звільненням (у разі припинення діяльності пов’язаної з виконанням функцій держави). Встановлено 5 фактів неподання/несвоєчасного подання декларації перед звільненням, про що поінформовано Національне агентство з питань запобігання корупції.

З метою виявлення та попередження корупційних ризиків у Держгеокадастрі Інструкцією з діловодства у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженою наказом Держгеокадастру від 16.06.2015 № 111, передбачено, що проекти наказів з основних питань діяльності, адміністративно-господарських питань та додатки до них візуються працівником, який створив документ, керівником структурного підрозділу, в якому його створено, посадовими особами, які визначені у проекті документа як виконавці завдань, що містяться в ньому, керівником служби діловодства, керівником структурного підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, а також заступником Голови Держгеокадастру відповідно до функціональних обов’язків, іншими посадовими особами, яких стосується документ.

Проекти наказів з питань використання бюджетних коштів обов’язково візуються керівником відділу внутрішнього аудиту.

Проекти наказів з кадрових питань візуються працівником служби, який створив документ, та його керівником, а також залежно від видів наказів – посадовими особами структурного підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, бухгалтерської служби, іншими посадовими особами, яких стосується документ.

За результатами розгляду питання щодо погодження територіальними органами Держгеокадастру проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки за місцем розташування земельної ділянки Комісією вказано, що раніше існував корупційний ризик при погодженні проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, у зв’язку із контактом розробника такої документації та працівника територіального органу Держгеокадастру, який її погоджує.

За ініціативою Держгеокадастру та Міністерства аграрної політики та продовольства України Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 31.08.2016 № 580 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру».

При зазначеній процедурі розробник надсилає документації до територіального органу Держгеокадастру, а програмне забезпечення в автономному порядку вибирає будь-який територіальний орган, який здійснюватиме її погодження.

Переважні причини відмови у погодженні проектів землеустрою: не проведення топографо-геодезичного знімання під час формування земельної ділянки; відсутність прив’язки до Державної геодезичної мережі під час топографо-геодезичного знімання; спроби зміни цільового призначення земельної ділянки в обхід мораторію; невідповідність даних про інженера-землевпорядника, відповідального за якість робіт, відомостям, які містяться у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників.

Також, зазначений захід було передбачено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 р. № 803-р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади» (захід № 15 «Запровадження екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Держгеокадастру та публічності процедури їх погодження»).

З метою запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Держгеокадастру на постійній основі Держгеокадастром розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення прозорості при погодженні документації із землеустрою та врегулювання інших питань у сфері землеустрою», який направлено на погодження до зацікавлених міністерств та інших ЦОВВ, а саме:

до Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства культури України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державного агентства водних ресурсів України, Державного агентства лісових ресурсів України (лист від 23.10.2017 № 5-28-1.13-16586/2-17);

до Державної регуляторної служби України (лист від 23.10.2017  № 5-28-0.13-16587/2-17);

до Урядово – громадської ініціативи «Разом проти корупції» (лист від 23.10.2017 № 5-28-0.13-16589/2-17);

до Міністерства юстиції України (лист від 13.02.2018 № 5-28-0.13-1696/2-18).

Зазначений проект Закону України погоджено без зауважень Міністерством фінансів України (лист від 20.11.2017 № 06130-07-10/31770) та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (лист від 30.10.2017 № 7/14-11511). Погоджено із зауваженнями Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (лист від 30.11.2017 № 3212-02/44008-03), Міністерством екології та природних ресурсів України (лист від 25.10.2017 № 5/4.1.15/9416-17) та Міністерством культури України (лист від 01.12.2017 № 3214/10/14-17) та Урядово – громадською ініціативою «Разом проти корупції».

Також, розробник може перевірити стан погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за допомогою офіційного веб-сайту Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (https://e.land.gov.ua/dashboard/).

Комісією запропоновано за результатами реалізації пілотного проекту здійснювати супроводження підготовленого проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення прозорості при погодженні документації із землеустрою та врегулювання інших питань у сфері землеустрою», зокрема, в частині погодження територіальними органами Держгеокадастру проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за принципом екстериторіальності на постійній основі.

Протягом 2017 року Держгеокадастром отримано 29 повідомлень щодо 32 державних службовців Держгеокадастру, його територіальних органів та працівників підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, стосовно яких відкрито кримінальні та адміністративні провадження.

Одну особу (керівника відділу у Городоцькому районі Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області) було звільнено відповідно до пункту 4 частини першої статті 84 Закону України «Про державну службу» за вироком суду.

Головного спеціаліста відділу ліцензування та сертифікації Управління державної експертизи та ліцензування Держгеокадастру було визнано винною відповідно до вироку Київського районного суду м. Полтави від 09.06.2017 (частина третя статті 190, частина друга статті 15, частина четверта статті 15, частина четверта статті 27 та частина перша статті 369 Кримінального кодексу України). Однак, звільнено за власним бажанням до надходження рішення суду, яке набрало законної сили.

Рішенням суду дві особи територіальних органів Держгеокадастру було визнано винними у вчиненні адміністративного корупційного правопорушення, передбаченого частинами першою та другою статті 172Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зазначені адміністративні провадження було закрито у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративних стягнень. Однак, зазначені вище особи притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Рішенням суду одну особу територіальних органів Держгеокадастру було визнано винною у вчиненні адміністративного корупційного правопорушення, передбаченого частинами першою та другою статті 172Кодексу України про адміністративні правопорушення, та притягнуто до адміністративної відповідальності.

Крім того, два спеціалісти територіальних органів Держгеокадастру рішенням судів були звільнені від адміністративної відповідальності та отримали усні зауваження за адміністративне корупційне правопорушення, передбачене частиною першою статті 172Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Одинадцять осіб були звільнені із займаних посад за власним бажанням та за угодою сторін до розгляду справи судом.

По іншим особам інформація про прийняті стосовно них рішення, які набрали законної сили, протягом 2017 року не надходила.

Крім того, Управлінням запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру протягом 2017 року взято участь у проведенні 19 перевірок діяльності територіальних органів Держгеокадастру, за результатами яких у 4 випадках матеріали перевірок скеровано до правоохоронних органів та 5 посадових (службових) осіб територіальних органів Держгеокадастру притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Також, Держгеокадастром листом від 25.01.2017 № 10-28-0.12-986/2-17 до Служби безпеки України в м. Києві та Київській області направлено матеріали щодо можливої підробки наказів Головного управління Держгеокадастру у Київській області стосовно розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності (виявлено 23 накази Головного управління про затвердження документації із землеустрою та надання земельних ділянок у власність).

Протягом 2017 року Управлінням запобігання та протидії корупції Держгеокадастру проводилися 45 спеціальних перевірок щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, з яких 11 – розпочато в 2016 році. Завершено проведення 43 спеціальних перевірок.

Працівниками Управління запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру протягом 2017 року надано понад 500 консультацій з питань застосування антикорупційного законодавства.

За результатами оцінки корупційних ризиків в діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, Комісією складено такі додатки до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, що додаються:

– Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (Додаток 1 на 15 арк.);

– Результати оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику (Додаток 2 на 2 арк.);

– Результати оцінки наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (Додаток 3 на 2 арк.);

– Результати оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем (Додаток 4 на 3 арк.).

Голова Комісії   
 
І. В. Рубан
Секретар Комісії
 
В. М. Врублевський

Додаток 1
до звіту за результатами оцінки корупційних
ризиків у діяльності
Держгеокадастру

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

 

Додаток 2
до звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Держгеокадастру

Результати оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику

 

Додаток 3
до звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Держгеокадастру

Результати оцінки наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією

Додаток 4
до звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Держгеокадастру

Результати оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем

Інформація про результати розгляду повідомлень викривачів

До Головного управління Держгеокадастру у Сумській області протягом 2017 року не надходили повідомлення від працівників про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою.

 

Гарантії державного захисту викривачів
Бланк-повідомлення-про-корупцію
ПЛАН ЗАХОДІВ щодо запобігання та виявлення корупції Головного управління Держгеокадастру у Сумській області на 2018 рік

 

 Наказ щодо затвердження Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції Головного управління Держгеокадастру у Сумській області на 2018 рік

 

 

Рекомендації суб’єктам декларування до чергового етапу електронного декларування в Україні

Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів

Закон України “Про очищення влади”наказ план заходів 2018

Закон України “Про запобігання корупції”

Співпраця з викривачами корупції

Повідомлення про корупцію

Антикорупційна програма

Щодо виконання Головним управлінням Держгеокадастру у Сумській області Плану заходів з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки та Антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2017 рік.

Наказ про затвердження Плану роботи сектору запобігання та виявлення корупції Головного управління Держгеокадастру у Сумській області на 2020 року