Якщо громадянин є власником двох будинків, які розташовані на різних вулицях (один отримав у спадок, а інший згідно з договором дарування), та після введення в дію постанови КМУ від 05.08.2009 року № 844 «Деякі питання реалізації права власності громадянами України у 2009 році» виявив бажання приватизувати присадибні земельні ділянки. То відповідно до частини 1 статті 116 Земельного кодексу України громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим кодексом або за результатами аукціону.

Статтею 121 Земельного кодексу України передбачено, що громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 га, в селищах – не більше 0,15 га, в містах – не більше 0,10 га.
Частиною 4 статті 116 Земельного кодексу України визначено, що передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених кодексом, провадиться один раз по кожному виду використання. Тобто, громадянин, який отримав безоплатно у власність земельну ділянку із земель державної та комунальної власності для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у межах норм безоплатної приватизації визначених статтею 121 Земельного кодексу України, не має права на повторну безоплатну приватизацію земельної ділянки з таким цільовим призначенням у разі успадкування чи придбання ним жилого будинку.
Тому, якщо громадянин отримав державний акт на право власності на земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд шляхом безоплатної приватизації із земель державної власності, то іншу земельну ділянку державної власності, на якій знаходиться будинок, отриманий на підставі цивільно-правової угоди, він може отримати в оренду чи викупити