Серед основних завдань підприємства – виконання інженерно-геодезичних, топографічних, картвидавничих робіт; виконання обстежувальних, вишукувальних, топографо-геодезичних, картографічних, проектних та проектно-вишукувальних робіт із землеустрою.

Предметом діяльності підприємства є:

• геодезичні роботи (в т.ч. створення, розвиток і підтримка у робочому стані Державної геодезичної мережі 1,2 і 3 класів та її висотної складової – нівелірної мережі І, ІІ, ІІІ, ІV класів , побудова і розвиток геодезичних мереж згущення 4 класу)
• інженерно-геодезичні вишукування (в т.ч. геодезичні роботи з визначення і встановлення меж адміністративно-територіальних утворень, з інвентаризації та встановлення меж земельних ділянок)
• топографічні роботи (в т.ч. виготовлення похідних матеріалів аерофотозйомки, топографічної зйомки і зйомки поточних змін місцевості в масштабах 1: 500, 1: 1000, 1: 2000, 1:5000, 1: 10000, 1: 25000, 1: 50000, 1: 1000000, створення та оновлення топографічних карт і планів усього масштабного ряду, зйомки підземних, наземних та надземних інженерних комунікацій);
• картографічні роботи зі створення картографічної продукції (в т.ч. державних топографічних карт і планів, планів та карт-схем міст та інших населених пунктів, складання генеральних планів населених пунктів, об’єктів приватизації, садових, гаражних кооперативів, товариств)
• кадастрові зйомки (в т.ч. створення та оновлення кадастрових карт і планів);
• розроблення схем землеустрою;
• розроблення проектів землеустрою щодо: встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень, організації і встановлення меж об’єктів природно-заповідного фонду та іншого призначення, розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів, відведення земельних ділянок, створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь, впорядкування території населених пунктів;
• розроблення технічної документації із землеустрою щодо: встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку та іншої документації із землеустрою;
• створення спеціальних тематичних карт і атласів стану земель та їх використання;
• топографо-геодезичні, картографічні, інженерні роботи та роботи із землеустрою для забезпечення демаркації, делімітації та перевірки проходження державного кордону;
• формування і ведення регіонального картографо-геодезичного фонду, створення автоматизованих банків топографо-геодезичних даних, цифрової картографічної інформації і даних територіальних кадастрів.