За зазначений період нараховано втрати сільськогосподарського виробництва у сумі 125 тис. 470 грн, фактично надійшло до бюджетів різних рівнів коштів у сумі 397 тис. 760 гривень.

На сьогодні на спеціальних рахунках місцевих рад Сумської області сумарно акумульовано 10 млн 5 тис. 220 гривень. З них на обласному рахунку – 2 млн 803 тис. 460 грн, на рахунках міст обласного підпорядкування – 13 тис. 200 грн, на рахунках місцевих рад – 5 млн 399тис. 520 гривень , на рахунках районних рад –1 млн. 789 тис. 040 грн.

Використано на розроблення документації із землеустрою та інші заходи кошти у сумі 106 тис. 330 грн.

Довідково

Відповідно до статті 209 Земельного кодексу України, втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, зумовлені вилученням сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників, підлягають відшкодуванню і зараховуються до відповідних бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України.

Кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, використовуються на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки землі. Використання цих коштів на інші цілі не допускається.