Землеустрій – сукупність соціально-економічних та екологічних заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин та раціональну організацію території адміністративно-територіальних одиниць.
Охорона земель – система правових, організаційних, економічних, технологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання необґрунтованому вилученню земель сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських потреб, захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісового фонду, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

 

Правила використання та охорони земель сільськогосподарського призначення в Сумській області

Щодо проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь

Інформація Головного управління Держгеокадастру у Сумській області про проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів з продажу права оренди 15 земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 482,2883 га, які розташовані на території Білопільського, Буринського, Краснопільського, Середино-Будського, Сумського та Шосткинського районів Сумської області